Ανάλυση πολύτιμων μετάλλων

Η AURUM διατηρεί υπερσύγχρονο χημικό εργαστήριο και απασχολεί ειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Από το υλικό προς ανάλυση (λέγα, κοσμήματα, απορρίμματα) αφαιρούνται δύο δείγματα ένα για την εταιρεία και ένα για τον πελάτη προκειμένου να διασταυρώσει κατά το δοκούν το αποτέλεσμα που θα του αποδοθεί.

Προφίλ   Εταιρική ευθύνη   Χρυσός   Ασήμι   Τιμές Πολύτιμων Μετάλλων   Ανάλυση   Καθαρισμός   Αγορά & Πώληση   Χάρτης   Επικοινωνία