Καθαρισμός πολύτιμων μετάλλων

Σε συνεργία με την διαδικασία της ανάλυσης ακολουθεί εκείνη του καθαρισμού κατά την οποία είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε τα πολύτιμα μέταλλα που εμπεριέχονται στο κράμα. Οι τεχνικές και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας εξασφαλίζουν το μέγιστο αποτέλεσμα.

Προφίλ   Εταιρική ευθύνη   Χρυσός   Ασήμι   Τιμές Πολύτιμων Μετάλλων   Ανάλυση   Καθαρισμός   Αγορά & Πώληση   Χάρτης   Επικοινωνία