Αγορά & Πώληση πολύτιμων μετάλλων

Η εταιρεία μας εκτός από τις υπηρεσίες που αφορούν την επεξεργασία των πολύτιμων μετάλλων δίνει την δυνατότητα στον εκάστοτε πελάτη να διαθέσει προς πώληση το μέταλλο που έχει προκύψει από τις παραπάνω διαδικασίες καθώς επίσης και να αγοράσει από την εταιρεία μας οποιαδήποτε ποσότητα πολύτιμου μετάλλου θελήσει.

Προφίλ   Εταιρική ευθύνη   Χρυσός   Ασήμι   Τιμές Πολύτιμων Μετάλλων   Ανάλυση   Καθαρισμός   Αγορά & Πώληση   Χάρτης   Επικοινωνία